background

Looking for high quality? Found it!

Quality translations at favorable prices into

  info@kvalitnypreklad.sk   +421 902 247 550

Albánsky preklad

Naša prekladateľská agentúra je ako jedna z mála agentúr na súčasnom trhu schopná zabezpečiť Vám aj úradné preklady z albánčiny s okrúhlou pečiatkou do 1-2 pracovných dní.

Úradný prekladateľ na albánsky jazyk na Slovensku nie je vymenovaný, preto je možné úradnú albánčinu zabezpečiť iba do češtiny českým úradným prekladateľom.

Každý úrad na Slovensku je povinný takýto český preklad prijať, pričom Cudzinecká polícia k danému úradnému prekladu ešte vyžaduje potvrdenie úradného prekladateľa, vystavené na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Prahe.

V prípade potreby Vám naša prekladateľská agentúra zabezpečí aj dodanie potvrdenia, vystaveného na Veľvyslanectve v Prahe.

Najčastejšie zabezpečujeme úradné preklady nasledujúcich albánskych dokladov:

- Preklad výpisu z registra trestov z albánčiny

- Preklad rodného listu z albánčiny

- Preklad rodinného certifikátu z albánčiny

- Preklad súdnych rozhodnutí z albánčiny

- Preklad sobášneho listu z albánčiny

Za účelom vypracovania cenovej ponuky na albánsky úradný preklad, prípadne zabezpečenie potvrdenia, vystaveného na Veľvyslanectve SR v Prahe, nám, prosím, napíšte na náš e-mail: kvpreklady@gmail.com, respektíve nám zavolajte na tel. číslo: +421 902 247 550.


Bežné preklady

Odborné preklady

Súdne preklady

Profesionalita

Spoľahlivosť

Skúsenosti

Priaznivé ceny

Rodení hovoriaci

Individuálny prístup

Hľadáte kvalitu? Práve ste ju našli!

Vyžiadajte si od nás nezáväznú cenovú ponuku

Translation Bratislava

08:00 – 20:00

Grösslingová 4
811 09 Bratislava, Slovensko

E-mail: bratislava@kvalitnypreklad.sk

Phone: +421 902 247 550

Translation Martin

08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

M. R. Štefánika 1012/2,
036 01 Martin
(VUB bank building)

E-mail: kvalitnyprekladmartin@gmail.com

Phone: +421 902 247 550