background

Looking for high quality? Found it!

Quality translations at favorable prices into

  info@kvalitnypreklad.sk   +421 902 247 550

Úradný preklad maturitného vysvedčenia za bezkonkurenčné ceny

  21. 5. 2023
Image

Prešiel nám ďalší rok a znova tu máme maturitné skúšky :)

V prvom rade všetkým maturantom držíme palce a veríme že dosiahnu ten najlepší výsledok.

Po absolvovaní maturitnej skúšky, študentov čakajú prihlášky na ďalšie štúdium a na vysoké školy. Vysoké školy okrem koncoročných vysvedčení za posledné tri roky, vyžadujú aj zaslanie maturitnej skúšky. 

Zahraničné univerzity a vysoké školy vyžadujú zaslanie vysvedčení v štátnom jazyku, respektíve v anglickom jazyku. A v každom prípade je vyžadovaný úradný preklad s okrúhlou pečiatkou.

Najčastejšie sú univerzitami vyžadované: francúzsky preklad, nemecký preklad, holandský preklad a najmä anglický úradný preklad.

Naša spoločnosť zabezpečuje úradné preklady do všetkých svetových jazykov, preto Vám pomôžeme s akýmkoľvek jazykom, či už ide o francúzštinu, holandčinu alebo aj izlandčinu.

Úradné preklady vysvedčení a maturitného vysvedčenia Vám zabezpečíme za najnižšiu cenu na trhu.

Ak ste teda zvládli skúšku dospelosti a čakajú Vás prihlášky, nezabudnite, Agentúra KVALITNY PREKLAD je Vám k dispozícii na Grösslingovej 4 v Bratislave, s tou najdlhšou otváracou dobou: od 8.00 do 20.00.  


Read more articles →

Translation Bratislava

08:00 – 20:00

Grösslingová 4
811 09 Bratislava, Slovensko

E-mail: bratislava@kvalitnypreklad.sk

Phone: +421 902 247 550

Translation Martin

08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

M. R. Štefánika 1012/2,
036 01 Martin
(VUB bank building)

E-mail: kvalitnyprekladmartin@gmail.com

Phone: +421 902 247 550