background

Looking for high quality? Found it!

Quality translations at favorable prices into

  info@kvalitnypreklad.sk   +421 902 247 550

Maďarský preklad


Naša prekladateľská agentúra zabezpečuje okrem úradných prekladov aj neúradné preklady do/z maďarčiny za najnižšie ceny na súčasnom trhu, ktoré neboli menené od roku 2017.

Zabezpečujeme širokú škálu neúradných prekladov. Spolupracujeme s advokátskymi kanceláriami, ktorým zabezpečujeme preklady zmlúv do maďarčiny.

Zabezpečujeme preklady návodov na použitie z/do maďarčiny a technické preklady z maďarčiny do slovenčiny.

Tiež sa venujeme prekladom lekárskych správ z a do maďarčiny, ktoré sú vypracované v spolupráci s lekármi.

Tiež prekladáme životopisy do/z maďarčiny, pri ktorých zabezpečujeme aj grafickú správnosť textov.

Preklady webových stránok do maďarčiny zabezpečujeme vždy rodeným hovoriacim.

Tiež Vám zabezpečíme preklady marketingových textov alebo e-mailovej komunikácie do maďarského jazyka.

Pre cenu maďarského prekladu alebo prekladov do/z ďalších jazykov si pozrite náš cenník, prípadne si od nás môžete vyžiadať cenovú ponuku na konkrétny dokument.


Bežné preklady

Odborné preklady

Súdne preklady

Profesionalita

Spoľahlivosť

Skúsenosti

Priaznivé ceny

Rodení hovoriaci

Individuálny prístup

Hľadáte kvalitu? Práve ste ju našli!

Vyžiadajte si od nás nezáväznú cenovú ponuku

Translation Bratislava

08:00 – 20:00

Grösslingová 4
811 09 Bratislava, Slovensko

E-mail: bratislava@kvalitnypreklad.sk

Phone: +421 902 247 550

Translation Martin

08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

M. R. Štefánika 1012/2,
036 01 Martin
(VUB bank building)

E-mail: kvalitnyprekladmartin@gmail.com

Phone: +421 902 247 550