background

Looking for high quality? Found it!

Quality translations at favorable prices into

  info@kvalitnypreklad.sk   +421 902 247 550

Preklady do ruštiny a ukrajinčiny rodenými hovoriacimi

  17. 2. 2020
Image


 

Ruské a ukrajinské preklady patria po angličtine a nemčine medzi naše najčastejšie objednávané preklady.

Ide o svetové jazyky, ktoré spolu ovláda takmer 230 miliónov ľudí. 

Ruským a ukrajinským prekladom sa na Slovensku venuje stále čoraz viac prekladateľov, keďže sa stávajú čoraz populárnejšími a žiadanejšími.

Preklady sa rozdeľujú na úradné a neúradné.

Neúradné preklady sú tie, ktoré nie sú vyhotovené úradnými prekladateľmi zapísanými na zozname Ministerstva spravodlivosti, ktorí majú okrúhlu pečiatku so štátnym znakom Slovenskej republiky a sú oprávnení takéto preklady vyhotovovať.

V našej agentúre vyhotovujú neúradné preklady vyštudovaní prekladatelia a následne sú ešte vždy skontrolované priamo rodenými hovoriacimi. Pri ukrajinských a ruských prekladoch je tiež veľmi dôležite, aby bol daný preklad ešte skontrolovaný rodeným hovoriacim. Vyštudovaní prekladatelia odvedú čo najpresnejšiu a najkvalitnejšiu prácu. Následne však samotní rodení hovoriaci ešte preklad skontrolujú a upravia ho tak, aby rodeným hovoriacim znel absolútne prirodzene, pričom sa význam, samozrejme, vždy zachová. Vyhotovenie, respektíve korektúra textov rodenými hovoriacimi je veľmi dôležitá aj preto, lebo každý národ využíva vo svojom jazyku svoje typické javy či prvky, ktoré častokrát pozná výlučne „native speaker“ danej národnosti. Pre dosiahnutie stopercentnej kvality prekladov do ruštiny a ukrajinčiny preto využíva naša agentúra vždy rodených hovoriacich.

Úradné preklady sú vyhotovené úradnými prekladateľmi, ktorí sú zapísaní na zozname Ministerstva spravodlivosti. Pečiatku úradného prekladateľa môže daný prekladateľ získať výlučne po získaní dostatočnej praxe, absolvovaní odborného minima a tiež po úspešnom absolvovaní náročnej prekladateľskej skúšky, ktorou preukáže svoje schopnosti.

Medzi najčastejšie úradné preklady v týchto jazykových kombináciách patria úradné preklady výpisov z registra trestov, na ktoré poskytujeme našim klientom špeciálne ceny.

V prípade, že aj Vy potrebujete neúradné preklady dokumentov, ktoré zasielate priamo do Ruska alebo na Ukrajinu, prípadne do iných krajín, kde sa hovorí po rusky, a potrpíte si na stopercentnú kvalitu, ktorú Vám dokážu zabezpečiť výlučne rodení hovoriaci, alebo potrebujete úradné preklady akýchkoľvek dokumentov, neváhajte a obráťte sa na našu prekladateľskú agentúru.

Môžete nás kontaktovať e-mailom, prostredníctvom kontaktných formulárov na našej internetovej stránke, telefonicky alebo aj cez Facebook a LinkedIn.

Tešíme sa na spoluprácu!

Read more articles →

Translation Bratislava

08:00 – 20:00

Grösslingová 4
811 09 Bratislava, Slovensko

E-mail: bratislava@kvalitnypreklad.sk

Phone: +421 902 247 550

Translation Martin

08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

M. R. Štefánika 1012/2,
036 01 Martin
(VUB bank building)

E-mail: kvalitnyprekladmartin@gmail.com

Phone: +421 902 247 550