background

Looking for high quality? Found it!

Quality translations at favorable prices into

  info@kvalitnypreklad.sk   +421 902 247 550

Úradné a neúradné preklady do maďarčiny

  5. 5. 2020
Image

Maďarské preklady sú v súčasnej dobe čoraz častejšie vyhľadávané. Blízka vzdialenosť medzi krajinami otvára možnosti na rôzne spolupráce v rámci obchodu i služieb.

Práve mnoho spoločností využilo túto krátku vzdialenosť na to, aby po Českej republike rozšírilo svoje pôsobenie aj v Maďarsku.

Dané pôsobenie si však často vyžaduje vyhotovenie rôznych maďarských prekladov, či už ide o preklady webových stránok, obchodných podmienok, preklady GDPR alebo aj produktového portfólia.

Následne sú po uzatvorení spolupráce so zahraničnými obchodnými partnermi veľmi dôležité aj správne preklady zmlúv a obchodnej korešpondencie. Pri uzatváraní zmlúv je potrebné venovať maximálnu pozornosť práve správnosti prekladov.

Okrem obchodu sú maďarské preklady často vyžadované aj z iných dôvodov. Mnohí z našich si totiž za svoju domovinu vybrali práve prihraničné oblasti Maďarska, akou je napríklad aj obec Rajka.

Bývať v jednej krajine a pracovať v druhej so sebou však často prináša aj rôzne povinnosti, ktoré si obyvatelia cudzej krajiny musia plniť.

Zamestnávateľ napríklad môže od Vás vyžadovať potvrdenie o trvalom pobyte. V tomto prípade budete potrebovať úradný preklad z maďarčiny vyhotovený úradným prekladateľom, ktorý je zapísaný na zozname Ministerstva spravodlivosti.

Alebo napríklad Váš prenajímateľ v Maďarsku vyhotovil nájomnú zmluvu výlučne v maďarskom jazyku, no Vy, samozrejme, potrebujete pochopiť presné podmienky nájmu uvedené v zmluve, preto si zmluvu musíte nechať preložiť.

Môžete však potrebovať aj úradné alebo neúradné preklady do maďarčiny rôznych iných dokumentov, ktoré môžu od Vás požadovať napríklad maďarské úrady v súvislosti s kúpou alebo prestavbou Vašej nehnuteľnosti, resp. pri plnení Vašich záväzkoch voči maďarským orgánom, napr. voči daňovému úradu alebo mestskému úradu.

Úradné preklady do maďarčiny sú však častokrát potrebné aj v súčasnom mimoriadnom období súvisiacom s koronavírusom, pričom môžu od Vás rôzne orgány vyžadovať rôzne potvrdenia.

Tak či onak, vždy je najdôležitejšie, aby preklady zneli prirodzene a boli správne. Preto naša prekladateľská agentúra všetky svoje preklady vyhotovuje výlučne rodenými hovoriacimi, pričom je presnosť prekladu pre nás všetkých vždy na prvom mieste.

Spoľahnite sa na našu agentúru aj Vy, zverte sa do našich prekladateľských rúk a dovoľte nám pomôcť Vám vytvoriť most k úspechu.

Tešíme sa na Vaše objednávky každý pracovný deň až do 20 hodiny.

Read more articles →

Translation Bratislava

08:00 – 20:00

Grösslingová 4
811 09 Bratislava, Slovensko

E-mail: bratislava@kvalitnypreklad.sk

Phone: +421 902 247 550

Translation Martin

08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

M. R. Štefánika 1012/2,
036 01 Martin
(VUB bank building)

E-mail: kvalitnyprekladmartin@gmail.com

Phone: +421 902 247 550