background

Looking for high quality? Found it!

Quality translations at favorable prices into

  info@kvalitnypreklad.sk   +421 902 247 550

Úradné preklady aj počas tohto mimoriadneho obdobia

  30. 3. 2020
Image


Preklady vyhotovované našou spoločnosťou môžeme rozdeliť na úradné preklady a neúradné preklady.

Neúradnými prekladmi sú tzv. „bežné preklady“, ktoré potrebujete výlučne pre vlastné účely, teda preklady, pri ktorých Vám úplne stačí poznať ich význam a nie je potrebné ich odovzdávať na úradoch. Sú to preklady zmlúv či listov zo zahraničia.

Neúradné preklady sú často nazývané aj „online preklady“. A to práve kvôli skutočnosti, že sa väčšinou odovzdávajú online, teda bez osobného stretnutia.

Dokumenty na neúradné preklady nám stačí zaslať na niektorú z našich e-mailových adries, respektíve cez formulár našej webovej stránky. Naceníme Vám ich a po potvrdení objednávky ich vo všeobecnosti do 1-2 pracovných dní vyhotovíme. Hotové preklady Vám zašleme spolu s vystavenou faktúrou, ktorú stačí tiež elektronicky do 7 dní uhradiť.

Práve preto sa zabezpečenie a dodanie neúradných prekladov ani počas tohto mimoriadne náročného obdobia nijako nemení.

Úradné preklady sú prekladmi určenými na úradné účely. Líšia sa v tom, že si vyžadujú pečiatku úradného prekladateľa, zapísaného na zozname Ministerstva spravodlivosti, a sú zviazané trikolórou, na základe praxe väčšinou s originálom dokumentu, respektíve s jeho notárom overenou kópiou.

Pri úradných prekladoch je vo všeobecnosti potrebné osobné odovzdanie originálneho dokladu.

V tejto neľahkej situácii je však pre nás všetkých jednoznačne najdôležitejšie zdravie.

Preto nám môžete odovzdať Vaše dokumenty na vyhotovenie úradných prekladov dvoma spôsobmi:

-         V prípade, že nechcete prísť priamodo našej kancelárie, Vaše originálne dokumenty, respektíve ich overené kópie nám môžete zaslať aj na adresu: KVALITNÝ PREKLAD s.r.o., Grösslingová 4, 811 09 Bratislava. V prípade, že sa chcete vyhnúť osobnému stretnutiu s notármi, aj notárske overenie Vašich originálnych dokladov môžeme vybaviť namiesto Vás, a to úplne bezplatne (účtuje sa len poplatok notára).

 -         V prípade, ak sa rozhodnete prísť ku nám osobne, Vaše dokumenty na preklad môžeme od Vás prebrať priamo z Vášho vozidla, z ktorého ani nemusíte vystúpiť, respektíve pred vchodom do budovy nášho sídla. Samozrejme, že pri dodržaní potrebnej prevencie, akou je rúško a rukavice.

 Na Vaše úradné preklady teda nemusíte vôbec dlho čakať!


Tešíme sa na Vaše objednávky a sme tu pre Vás každý deň v týždni, a to aj vrátane víkendov.Read more articles →

Translation Bratislava

08:00 – 20:00

Grösslingová 4
811 09 Bratislava, Slovensko

E-mail: bratislava@kvalitnypreklad.sk

Phone: +421 902 247 550

Translation Martin

08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

M. R. Štefánika 1012/2,
036 01 Martin
(VUB bank building)

E-mail: kvalitnyprekladmartin@gmail.com

Phone: +421 902 247 550