background

Looking for high quality? Found it!

Quality translations at favorable prices into

  info@kvalitnypreklad.sk   +421 902 247 550

Úradné preklady do angličtiny za špeciálne ceny

  9. 11. 2020
Image

Úradné preklady (t.j. súdne preklady) sú preklady, ktoré slúžia na komunikáciu s úradnými orgánmi – na odovzdávanie oficiálnych dokumentov na polícii, úradoch, v bankách – v tuzemsku či v zahraničí.

Úradné preklady Vám môže vyhotoviť výlučne úradný prekladateľ, ktorý je zapísaný v zozname Ministerstva spravodlivosti, pričom je takýchto prekladateľov vymenovaných pre každý jazyk iba niekoľko desiatok. Na niektoré jazyky ich je dokonca oveľa menej.

Úradné preklady majú zákonom stanovenú cenu vo výške od 19,92 eur, za ktorú úradní prekladatelia poskytujú svoje služby súdom, úradom alebo aj súkromným osobám.

Úradné preklady do/z angličtiny si môžete objednať priamo u úradného prekladateľa za zákonom stanovenú cenu.

Alebo môžete využiť služby našej prekladateľskej agentúry, kde Vám dokážeme poskytnúť úradné preklady štandardných dokumentov do angličtiny aj za nižšie ceny.

Ako je vôbec možné objednať si úradný preklad do angličtiny od agentúry a ešte aj za nižšiu sumu ako priamo od prekladateľa?

Je to jednoduché:

1)     Úradný prekladateľ má s prekladateľskou agentúrou nadštandardné vzťahy: to znamená, že kým priamo od klienta úradný prekladateľ dostane 1 max 2 objednávky – od prekladateľskej agentúry ich môže mať aj 30-50 mesačne. Preto sa s agentúrou častokrát prekladatelia dohodnú na oveľa lepších cenách, vďaka čomu môžeme našim klientom zabezpečiť bezkonkurenčne výhodné ceny.

 2)     Štandardné dokumenty: pri štandardných dokumentoch má úradný prekladateľ oveľa menej práce s vyhotovením samotného prekladu. Za štandardné dokumenty sa považujú rodné listy, sobášne listy, potvrdenia o návšteve školy, výpisy z registra trestov, výpisy z obchodného registra.

3)     Kontrola: Úradný prekladateľ má s prekladom odovzdaným prekladateľskej agentúre oveľa menej práce. Kontrolu údajov a celého prekladu pred samotným zviazaním a odovzdaním prekladu totiž tiež zabezpečuje prekladateľská agentúra. Prekladateľ už len skontrolovaný preklad zviaže, opečiatkuje a odovzdá prekladateľskej agentúre, ktorá sa postará o jeho doručenie zákazníkovi.

Práve z týchto 3 dôvodov Vám môžeme poskytnúť nižšie ceny v porovnaní s cenou, ktorú by ste mali priamo od prekladateľa.

Úradné preklady do angličtiny zabezpečujeme už od 18,70 eur za normostranu textu. Navyše sa vyhnete aj dlhej čakacej dobe, ktorá by Vám hrozila priamo u úradného prekladateľa.

Úradné preklady štandardných dokumentov do angličtiny Vám zabezpečíme aj v rámci jedného dňa. Navyše Vám nezapočítame žiadne expresné príplatky.

Tešíme sa na Vašu návštevu každý pracovný deň s najdlhšou otváracou dobou – od 8:00 do 20:00.       

 

www.kvalitnypreklad.sk


Read more articles →

Translation Bratislava

08:00 – 20:00

Grösslingová 4
811 09 Bratislava, Slovensko

E-mail: bratislava@kvalitnypreklad.sk

Phone: +421 902 247 550

Translation Martin

08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

M. R. Štefánika 1012/2,
036 01 Martin
(VUB bank building)

E-mail: kvalitnyprekladmartin@gmail.com

Phone: +421 902 247 550