background

Looking for high quality? Found it!

Quality translations at favorable prices into

  info@kvalitnypreklad.sk   +421 902 247 550

Úradné preklady polročných vysvedčení

  3. 2. 2020
Image


Ďalší polrok je fuč a opäť raz sa študentom stredných a základných škôl odovzdávali vysvedčenia.

V prvom rade, vám, milí študenti, prajeme príjemné prázdniny, aj keď sú trochu skrátené.

Mnohí z vás, ktorí sa chcú prihlásiť na zahraničné stredné či vysoké školy, potrebujú daným školám zaslať úradný preklad aktuálneho vysvedčenia, respektíve preklady rôznych iných listín (napr. ďalších predchádzajúcich vysvedčení či iných potvrdení).

Je dôležité vedieť, že dané listiny väčšinou nie je vhodné prekladať neúradne. Zahraničné školy a inštitúcie takmer vždy vyžadujú úradné preklady (t.j. preklady vyhotovené úradnými prekladateľmi zapísanými na zozname Ministerstva spravodlivosti SR).

V takom prípade sa môžete obrátiť na nás, ako na spoľahlivého partnera, ktorý vám úradný preklad vyhotoví už do 24 hodín.

Vaše originálne dokumenty vám tiež bezplatne overíme u notára, teda vyhotovíme overené kópie vašich dokumentov, ktoré sa následne zviažu s vyhotoveným úradným prekladom (účtujeme si výlučne sumu, ktorú nám vyúčtuje notár za overenie, neúčtujeme si teda žiadne poplatky navyše).

Okrem toho k nám môžete prísť aj po vyučovaní, keďže sme otvorení každý pracovný deň až do 20 hodiny.

Nakoľko prekladáme do viac ako 60 jazykov, vaše doklady vám preložíme do akéhokoľvek cudzieho jazyka.

Na najčastejšie prekladané jazyky vám dokonca vieme poskytnúť aj zľavu. Úradné preklady do angličtiny vám teda dokážeme zabezpečiť len za zákonom stanovených 20 eur, t.j. bez akýchkoľvek agentúrnych príplatkov.

Ak potrebujete úradný preklad vysvedčenia do angličtiny, nemčiny, ruštiny alebo akéhokoľvek iného svetového jazyka, či už pre rôzne zahraničné univerzity alebo aj pre stredné školy, obráťte sa s dôverou na našich prekladateľov.

Zabezpečíme vám kvalitné úradné preklady vašich vysvedčení s grafickým spracovaním, či už ide o preklad vysvedčenia z gymnázia alebo z akejkoľvek odbornej strednej školy.

Read more articles →

Translation Bratislava

08:00 – 20:00

Grösslingová 4
811 09 Bratislava, Slovensko

E-mail: bratislava@kvalitnypreklad.sk

Phone: +421 902 247 550

Translation Martin

08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

M. R. Štefánika 1012/2,
036 01 Martin
(VUB bank building)

E-mail: kvalitnyprekladmartin@gmail.com

Phone: +421 902 247 550